Mechanické průtokoměry

SITRANS F I INTRA/PRIMA

SITRANS F ITyto klapkové indikátory průtoku pro kapaliny jsou užívány převážně v oblasti vytápění budov (např. pro hydraulické nastavení topných a chladících systémů). SITRANS F I INTRA/PRIMA je nabízen s displejem nebo průhledítkem z tvrzeného skla. Přesnost: ± 5% z rozsahu.

SITRANS F | GARDEX

SITRANS F | GARDEXPrůtokoměr SITRANS F I GARDEX je robustní měřicí a monitorovací zařízení pro kapalná a plynná média bez závislosti na směru průtoku. Užívá se převážně pro měření tepla a chladících médií v budovách stejně jako ve výrobních provozech.

Jednoduchá montáž díky sendvičovému připojení
Přesnost měření ± 3% z celého rozsahu.