In-situ analyzátor plynů SITRANS SL

Diodový laserový analyzátor

SITRANS SLSITRANS SL je diodový laserový analyzátor plynu měřící na principu absorpci záření o specifické vlnové délce různými plyny. SITRANS SL je vhodný pro rychlé bezkontaktní měření koncentrace plynů ve spalinách nebo v chemických procesech. Senzory (vysílač a přijímač) jsou určeny k přímé instalaci na potrubí s procesním plynem bez nutnosti odběru a úpravy vzorku. Senzory jsou vybaveny vyhodnocovací elektronikou, která přepočítává signál na koncentraci, monitoring, řízení a podávání komunikačních prostředků jsou rovněž zařazeny do těchto dvou hlavních modulů. Senzory jsou navrženy pro práci v drsných podmínkách.

Laserový paprsek vychází z vysílací hlavice, prochází měřeným plynem a je detekováno na detektoru v hlavici přijímače. Měření probíhá on-line s velmi krátkou odezvou - rychlá a efektivní úspora v řízení procesů. Specifikace laserového paprsku dovoluje spektroskopii ve velmi úzkém spektru vlnových délek bez rušivých vlivů dalších sloučenin. Další procesní veličiny ovlivňující měření koncentrace, jako prach a teplota, jsou jednoduše eliminovány díky sofistikovaným compentačním technikám.

Vlastnosti:

Max. počet měřených sloučenin: 1
Sloučeniny: O2, CO
Nejmenší měřící rozsah dle sloučeniny: CO: 0-100 ppmv; O2: 0-1 %
Provedení: Do provozu