WinCC flexible SmartAccess

Jedná se o vzdálenou komunikaci mezi různými HMI systémy založenými na WinCC flexible. Komunikace je založena na ethernetu a na komunikačním protokolu SIMATIC HMI HTTP. Pomocí tohoto protokolu lze provádět následující činnosti:

  • čtení hodnot proměnných
  • zápis hodnoty do proměnné
  • vzdálené sledování a ovládání

Tuto nadstavbu lze použít jen u ovládacích panelů s rozhraním Ethernet (od OP/TP177B Colour až po PC).

Nadstavbu Smart Access lze použít pro různé vizualizační úlohy. Jednou z nich je tzv. koordinované pracoviště, kde jeden operátor ovládá rozsáhlou technologii pomocí několika ovládacích panelů. Je pro něj výhodné, když přijde k ovládacímu panelu a vidí zde obrazovku, na které byl u předchozího panelu. Realizace takového projektu je velice jednoduchá, protože stačí vytvořit projekt pro hlavní panel a v ostatních panelech je jen okno nasměrované na tento panel. Jediným omezením je to, že lze ovládat pouze na jednom panelu. Ostatní panely jsou zablokovány a uvolní se, až obsluha používaný panel opustí.

Další variantou použití je přenos hodnot proměnných mezi ovládacími panely, které slouží k ovládání různých technologických částí.

Jednou z nejzajímavějších možností využití je vytvoření speciálních obrazovek na PC ve velínu, kde pak může operátor na jedné obrazovce sledovat nejdůležitější hodnoty z podřízených ovládacích panelů nebo pomocí speciálních oken tyto panely ovládat, tak jako by před nimi přímo stál. Toto se nejvíce využije v nočních hodinách, kdy je počet obslužného personálu zredukován a vše je řízeno přímo z velína.

Posledním příkladem je varianta, kdy je potřeba hodnoty proměnných přenést z ovládacího panelu do MS Excelu.