Automatizační stanice řídicího systému SIMATIC PCS7

SIMATIC S7-400FHAutomatizační systémy procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7 jsou založeny na vybraných komponentách z rodiny SIMATIC S7—400. Následující charakteristika předurčuje SIMATIC S7-400 pro použití v automatizačním systému SIMATIC PCS 7.

Použití v systému PCS 7

  • Modulární design bez nutnosti použití ventilátorů
  • Velká možnost rozšiřování a robustnost
  • Jednoduchý nebo redundantní design
  • Rozsáhlé komunikační možnosti
  • Integrované systémové funkce
  • Snadné spojení s centrálními nebo distribuovanými I/O

Nabízené typy automatizačních systémů mají adekvátně přizpůsobený poměr cena/výkon tak, aby vyhověly různým systémovým požadavkům. Všechny automatizační systémy jsou vybaveny integrovaným rozhraním pro připojení sběrnice PROFIBUS DP.

SIMATIC S7-400FH s redundantní periferií ET 200MDo provozů, kde je třeba minimalizovat rizika výpadku výroby jsou určeny automatizační systémy s vyšší odolností proti poruše. Modely AS 414H a AS 417H jsou automatizační systémy s vyšší odolností proti poruše, které se v SIMATIC PCS 7 využívají. Jsou založeny na principu 1-ze-2 a na přepnutí na záložní systém v případě poruchy.

Pro kritické aplikace, kde chyba řízení může vést k nebezpečí pro obsluhu, poškození provozu nebo znečištění životního prostředí, se používají bezpečnostní (Failsafe) automatizační systémy (F/FH systémy). Tyto systémy detekují nejen poruchy v procesu, ale i své vlastní interní chyby, a v případě že takovou chybu zjistí, automaticky uvedou provoz do bezpečného stavu.