Operátorský systém řídicího systému SIMATIC PCS7

Operátorský systém - náhledOperátorský systém (OS) je rozhraní člověk-stroj procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7, a pro uživatele reprezentuje okno do procesu. Architektura operátorského systému je variabilní a vysoce flexibilní, a může být snadno přizpůsobena architektuře provozu a požadavkům zákazníka. Všechny operátorské stanice jsou postaveny na moderní PC technologii s různým výkonem, optimalizovaným pro použití jako OS single stanice, OS klient nebo OS server. Pracují pod operačními systémy Microsoft Windows. Využití standardních komponent a rozhraní ze světa PC znamená, že operátorské stanice jsou otevřené pro uživatelské/sektorové opce a rozšiřování. Mohou být použity v drsném průmyslovém prostředí, stejně tak jako v kanceláři.

Předdefinované uživatelské rozhraní operátorského systému má všechny vlastnosti typické pro řídicí systém: je multi-jazykové, jasně strukturované, ergonomické a snadno srozumitelné. Operátor může na proces dohlížet velice snadno, a rychle se pohybovat mezi různými částmi provozu. V tom ho podporuje Picture-tree manager, který organizuje hierarchii obrazovek podle požadavků uživatele a umožňuje listování v této hierarchii a přímý výběr podřazených oblastí.

Pro ulehčení zpracování a rozlišení důležitých hlášení od méně důležitých, slouží přidaný atribut priorit k již známým třídám signálům. Operátorská stanice sleduje pomocí funkce "Sign-of-life monitoring " správnou funkci všech podřízených systémů připojených na systémovou sběrnici. Konfigurace řídicího systému je graficky znázorněna a zobrazuje status každé monitorované komponenty.