Stejnosměrné měniče

Řízené usměrňovače se používají pro řízení otáček stejnosměrných motorů ale i v dalších aplíkacích kde je třeba stejnosměrné řízené napětí. Díky možnosti komunikačního propojení lze vytvořit redundantní pohony i paralelní zařízení a začlenění do vyších vrstev v řízení automatizace.