Signální modul

Signální modulSignální modul je vhodný prvek pro optimální integraci napájecího zdroje do systému. Pomocí signálních kontaktů je obsluha informována o stavu napájecího zdroje, což přispívá k rychlejšímu odstranění případné poruchy. Napájecí zdroj je možno signálního vstupu vzdáleně zapnout / vypnout.

Výhody použití:

  • Velice jednoduchá instalace
  • Integrace napájecího zdroje do systému
  • Signalizace operačního stavu
  • Možnost zapnutí/vypnutí zdroje