Otevřené vzduchové jističe SENTRON 3WL

Flexibilní výkonové jističe od 250 do 6300 A

Vzduchové jističe SENTRON

Řada vzduchových jističů Sentron 3WL pokrývá všechny aplikace v rozsahu od 250 do 6300 A.

Oblasti použití

Přívodní, distribuční, propojovací a vývodní jističe a spínače v rozvodných zařízeních. Spínání a jištění motorů, kondenzátorů, generátorů, transformátorů, systémů přípojnic a kabelů. Nouzový vypínač ve spojení s podpět’ovou spouští a tlačítkem nouzového vypnutí (DIN VDE 0113, IEC 60 204-1).

Provedení

Jmenovité proudy: 630 A až 6300 A; jen 3 konstrukční velikosti pro rozsahy jmenovitého proudu od 630 do 6300 A; 3- a 4-pólové provedení; pevné a výsuvné provedení. Jmenovité provozní napětí: do AC 690 V a DC 600 V, speciální varianty do 1000 V. 3 třídy zkratové vypínací schopnosti od 50 do 100 kA.
Tyto přístroje se dodávají v AC provedení jako výkonové jističe a výkonové odpínače. Výkonové jističe SENTRON WL se dodávají kompletně s pohonem (ruční pohon s mechanickým zapínáním), s elektronickou nadproudovou spouští a s pomocnými spínači (standardně 2 zapínací + 2 rozpínací). Jističe mohou být vybaveny dalšími přídavnými spouštěmi.

Výkonové jističe SENTRON WL vyhovují normám:

  • IEC 60947-2 ČSN EN 60947-2,
  • DIN VDE 0660 díl 101,
  • klimatická odolnost dle DIN IEC 68 díl 30-2.

Vlastnosti:

  • Modularita: Komponenty jako např. pomocné spouště, motorový pohon, nadproudové spouště, snímače proudu, pomocné spínače, automatický reset a blokování lze dodatečně vyměnit nebo doplnit, což umožňuje přizpůsobit jistič novým, změněným požadavkům. Sada hlavních kontaktů je vyměnitelná, což prodlužuje životnost jističe,
  • Jednotné rozměry: Rozměry jističů SENTRON WL se liší hlavně šířkou přístroje, která závisí na počtu pólů a konstrukční velikosti jističe, ostatní rozměry jsou shodné,
  • Pevné a výsuvné provedení mají stejné konstrukční velikosti, avšak zásuvný rám je nepatrně větší,
  • Minimální prostor pro montáž: Jističe SENTRON WL jsou prostorově úsporné, což ale nemá vliv na jejich výkonnost. Přístroje velikosti I (do 1600 A) lze namontovat do rozváděčového pole šířky jen 400 mm,
  • Bezpečnost a spolehlivost: Jistič je vybaven - nebo jej lze i dodatečně vybavit celou řadou blokovacích zařízení - nejen k ochraně jističe a rozvodného zařízení před neoprávněnou manipulací, ale také k ochraně pracovníků obsluhy a údržby,
  • Modul jmenovitého proudu: Snadné přizpůsobení jmenovitého proudu,
  • Schopnost komunikace po sběrnici PROFIBUS-DP.