SIMATIC Manager

SIMATIC ManagerSIMATIC Manager je integrační platforma pro všechny inženýrské nástroje a je zároveň konfigurační základnou pro všechny inženýrské úlohy procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7. Z něho je projekt SIMATIC PCS 7 spravován, archivován a dokumentován. Technologové a technici výroby mohou snadno projektovat a konfigurovat projekt v prostředí, které velmi dobře znají a využít při tom inženýrských nástrojů a předdefinovaných bloků a plánů, navržených pro potřeby technologie. V SIMATIC Manageru je definován hostitelský "Multi-projekt", pro umožnění rozdělení projektů do několika sub-projektů dle technologických kriterií, tak, aby byla možná paralelní práce několika týmů na projektu současně. Jednotná databáze inženýrského sytému garantuje, že již jednou zadaná data jsou k dispozici v celém systému. Předdefinované a otestované bloky, faceplaty (ovládací prvky) a symboly jsou organizovány v technologické knihovně, která tvoří základní prvek grafické konfigurace automatizačních řešení. Využití knihovních elementů hraje velmi významnou roli při minimalizaci inženýrských a projektových nákladů.