Permanentním magnetem buzené synchronní motory

Synchronní motory s kotvou na krátko SIMEOSYN 1FU8

Motor 1FU8Motory SIEMOSYN 1FU8 jsou synchronní motory s permanentními magnety a kotvou nakrátko pro vlastní asynchronní rozběh. Tyto motory můžou pracovat jako pohony s konstantní rychlostí připojené přímo na napájecí síť nebo jako jednomotorové pohony s proměnou rychlostí a také jako vícemotorové pohony napájené z frekvenčních měničů.

Motory SIEMOSYN jsou vždy použity pokud jsou vysoké požadavky na motory běžící ve skupině motorů s ohledem na konstantní rychlost a synchronismus.

S motory 1FU8 lze dosáhnout následujících cílů:

  • Synchronní rychlost a přesnost motory ovládané ve vícemotorových pohonech běží synchronně.
  • Nízké náklady na kabeláž motor může pracovat bez čidla zpětné vazby.
  • Vysoká účinnost, malé ztráty díky menšímu rotoru a ztrátám buzení v porovnání s dalšími motory.