STEP 7 Lite

STEP 7 Lite - náhledSTEP 7 Lite je programovací software, který umožňuje jednoduchou implementaci nesíťových řešení pro řídicí systémy SIMATIC. Je navržen takovým způsobem, že se jej lze snadno a ryche naučit a použít pro všechny fáze projetu jako jsou konfigurace a parametrizace hardwaru, programování, testování a oživování projektu, servis, dokumentace, provozní a diagnostické funkce. Na rozdíl od vyšších verzí STEPu nepodporuje komunikaci mezi řídicími systémy ani použití CP a FM modulů. Dále nelze využít další programovací jazyky (např. SCL) a technologicky orientované inženýrské nástroje. K těmto účelům je již třeba používat STEP 7 či STEP 7 Professional.

Vlastnosti:

  • Uživatelsky příjemě zpracovaný přehled celého projektu pro jasný a rychlý přístup ke všem nástrojům a projektovým datům
  • Programový editor pro tvorbu uživatelských programů v jazycích LAD, FBD, STL
  • Editor symboliky pro správu globálních proměnných
  • Konfigurace a diagnostika hardwaru

Výhody:

  • Jednoduchá a intuitivní práce
  • Možnost použití projektu i ve STEP 7 či STEP 7 Professional
  • Lze použít rozšiřující SW balíky S7-PLCSIM (simulátor PLC) a TeleService (vzdálená správa řídicího systému přes pevnou nebo radiovou síť)