Textový displej LOGO! TD

Řešené příklady (anglicky)

Vnější a vnitřní osvětlení obytného domu

Soubor projektu

  • LOGO!: soubor projektu aplikace
  • Náhled není k dispozici
  • Soubor projektu LOGO! Soft Comfort pro aplikaci vnějšího a vnitřního osvětlení obytného domu.
  • 76,0 KB Velikost:  Verze: -,  Jazyk: -

 

Pomocí LOGO! je řízeno vnější a v vnitřní osvětlení obytného domu. Při tom má být v době nepřítomnosti obyvatel nebo po setmění hlášeno přiblížení osob. Hlídačem pohybu a přes kontakt poplašného zařízení se vnitřní a vnější osvětlení domu rozsvítí. Úspora energie spojením spínacích hodin a hlídačů setmění a pohybu.

Jednoduchá změna nastavených časů: např. jiného rozsahu časů na spínacích hodinách nebo jiné doby trvání svícení.

Použití menšího množství součástí než u běžného řešení. Vnější osvětlení je rozděleno do tří oblastí (na Q1, Q2, Q3). Každá oblast má svůj hlídač pohybu (na I2, I3, I4). Dá-li hlídač pohybu během určené doby signál, rozsvítí se příslušná část vnějšího osvětlení na 90 sekund.

Doba je nastavena na spínacích hodinách integrovaných do LOGO! (17.00 až 7.00 hod.). Hlídač setmění na I1 zajišťuje, že se světla rozsvítí jen po setmění. Na I5 je připojen další hlídač pohybu, který zapíná vnější osvětlení bez ohledu na dobu a setmění na 90 sekund. Navíc se po vypnutí vnějšího osvětlení rozsvítí vnitřní osvětlení na 90 sekund. Hlídač pohybu na I5 a kontakt poplašného zařízení zapíná okamžitě na 90 sekund vnitřní osvětlení.

Vstupy/výstupy/funkce

- např. LOGO! 230 RC
I1 Hlídač setmění (spínací kontakt)
I2 Hlídač pohybu 1(spínací kontakt)
I3 Hlídač pohybu 2 (spínací kontakt)
I4 Hlídač pohybu 3 (rozpínací kontakt)
I5 Hlídač pohybu 4 (rozpínací kontakt)
I6 Kontakt poplašného zařízení (spínací kontakt)
Q1 Vnější osvětlení 1
Q2 Vnější osvětlení 2
Q3 Vnější osvětlení 3
Q4 Vnitřní osvětlení