Textový displej LOGO! TD

Řešené příklady (anglicky)

Vnější osvětlení

Soubor projektu

 

Pomocí LOGO! má být řízeno vnější osvětlení budovy. Při tom se rozlišuje hlavní a vedlejší osvětlení v ručním nebo automatickém provozu. Hlavní osvětlení je v nastaveném čase vždy zapnuto, zatímco vedlejší osvětlení se zapíná jen v určitém čase, kdy dá signál hlídač pohybu. Osvětlení je zapnuto jen při setmění. Šetření energie spojením spínacích hodin a hlídačů pohybu a setmění.

Časy mohou být nastaveny individuálně: např. rozdílné časy pro pracovní dny a víkendy, nebo jiné doby funkce.

Osvětlovací zařízení je možno snadno rozšířit, např. o další hlídače pohybu nebo skupiny osvětlení, aby se jednotlivé funkce znatelněji rozlišily. Hlavní osvětlení (Q1) je v automatickém provozu zapnuto v době od 6.00 do 24.00 hod. jen tehdy, je-li současně na I1 signál hlídače setmění.

Vedlejší osvětlení (Q2) se zapíná na 90 sekund hlídačem pohybu na I2 (v době od 6.00 do 8.00 hod. a od 17.00 do 24.00 hod.). Přes I4 (polohu spínače Ruč) se zapíná hlavní i vedlejší osvětlení nezávisle na spínacích hodinách a hlídači pohybu, např. pro zkoušku.

Vstupy/výstupy/funkce

- např. LOGO! 230 RC
I1 Hlídač setmění (spínací kontakt)
I2 Hlídač pohybu (spínací kontakt)
I3 Poloha AUT (spínací kontakt)
I4 Poloha RUČ (spínací kontakt)
Q1 Hlavní osvětlení
Q2 Vedlejší osvětlení