Textový displej LOGO! TD

Řešené příklady (anglicky)

Zvonění ve škole

Soubor projektu

 

Ve škole je zvonek řízen pomocí LOGO!. Zvonek má zvonit v určených časech po dobu 2 sekund (začátek vyučování, přestávky a konec vyučování). Je potřeba méně součástí než při stávajícím řešení.

Zvonkové zařízení může být jednoduše rozšířeno, např. o vypínání zvonku v době školních prázdnin. Do spínacích hodin integrovaných do LOGO! zadáme časy pro začátek, přestávky a konec vyučování. Zvonek má zvonit od pondělí do pátku v 8.00, 9.45, 10.00, 12.45, 13.30 a v 16.45 hod. V pátek je konec vyučování již v 15.30 hod. Zpožděným sepnutím je zajištěno, že zvonek zvoní jen 2 sekundy.

Vstupy/výstupy/funkce

- např. LOGO! 230 RC
Q1 Zvonek