Textový displej LOGO! TD

Řešené příklady (anglicky)

Řízení pásových dopravníků

Soubor projektu

 

Pomocí LOGO! mají být řízeny tři pásové dopravníky na dopravu dílů. Dopravníkům předřazené zařízení dodává na pás díly v intervalu 30 sekund. Každý díl potřebuje pro transport na dopravníku asi 1 minutu. Poněvadž předřazené zařízení může mít mnoho výpadků, mají být dopravníky automaticky zapínány nebo vypínány podle toho, zda jsou díly pro dopravu k dispozici. Mohou být nastaveny libovolné přepínací časy.

Jednoduchá změna zařízení.

Všechny snímače jsou připojeny přímo na LOGO!

Použití menšího počtu součástí než dosud. Zařízení se zapíná tlačítkem ZAP na I2 a vypíná tlačítkem VYP na I1. 3 dopravníky jsou poháněny vlastními motory (na Q1, Q2, Q3) a 3 bezkontaktní snímače snímají díly na jednotlivých pásech (na I4, I5, I6). Čtvrtý snímač snímá (na I3) díly na začátku pásu 1 (přicházející z předrřazeného zařízení).

Je-li stisknuto tlačítko ZAP a jsou-li díly k dopravě, rozběhnou se pásy postupně (v pořadí pás 1, 2, a 3). Trvá-li déle než 1 minutu, než přijde další díl , pásy se postupně zastaví (pás 1, 2, 3).

Pokud nepřijde do 100 sekund žádný díl na dopravník, dojde k přerušení na 15 minut, což je hlášeno kontrolkou na Q4.

Vstupy/výstupy/funkce

- např. LOGO! 24 R
I1 Tlačítko VYP (spínací kontakt)
I2 Tlačítko ZAP (spínací kontakt)
I3 Snímač pro snímání dílů z předřazeného zařízení (spínací kontakt)
I4 Snímač pro snímání dílů na pásu 1
I5 Snímač pro snímání dílů na pásu 2
I6 Snímač pro snímání dílů na pásu 3
Q1 Pás 1
Q2 Pás 2
Q3 Pás 3
Q4 Kontrolka