Textový displej LOGO! TD

Řešené příklady (anglicky)

Reléové řízení teploty ve skladu

Soubor projektu

 

Zadání

Ve skladu je třeba udržovat konstantní teplotu pomocí teplometu. Požadovaná teplota je 30 °C a přípustné kolísání teploty je +-6 °C. K dispozici je čidlo teploty Pt100, které je kompatibilní se systémem LOGO!.

Řešení

Snímač teploty Pt100 se připojí k analogovému vstupu jednotky LOGO!. Digitálními výstupy jednotky je spínáno relé teplometu a ventilátoru, které se starají o ohřev a chlazení vzduchu ve skladu. Vzhledem k tomu, že povolená odchylka teploty je +-6 °C, je nutno si ponechat rezervu pro vyhřátí místnosti, když regulátor zareaguje. Povolená odchylka v regulátoru tedy bude +-3 °C. Pomocí funkce analogového spínače je možné měřit analogovou hodnotu snímače teploty a spínat tak ventilátor a teplomet.

Vstupy/výstupy/funkce

AI1 analogový vstup čidla teploty Pt100
Q1 digitální výstup relátka teplometu