Systém SIMOCODE pro - Produkty

Základní jednotky

Základní jednotkyZákladní jednotky SIMOCODE pro S a SIMOCODE pro V obsahují všechny nezbytné ochrany motoru a řídicí funkce a proto jsou srdcem systému řízení motorů SIMOCODE pro. Nabízíme dvě řady přístrojů, které jsou funkčně odstupňovány a spolu harmonizovány, takže si můžete vychutnat a plně využívat výhod SIMOCODE pro ve všech oblastech procesního průmyslu.

SIMOCODE pro S

Inteligentní, kompaktní systém řízení motorů pro přímé a reverzační spouštění nebo rozběh hvězda-trojúhelník v moderním titanově- šedém designu a s šířkou pouhých 22,5 mm. Toto je v současné době nejekonomičtější systém řízení motorů ve své třídě s připojením na PROFIBUS. Nově definuje vstup do řízení motorů a zároveň splňuje požadavky trhu - například jsou již integrovány funkce pro standardní ochranu motoru, ovládání, diagnostiku a monitorování. Základní přístroj je vybaven 4 digitálními vstupy (24 V DC), 2 reléovými monostabilními výstupy (vše volně programovatelné) i vstupem pro připojení termistoru. Pro získání ještě více funkcí může být připojen multifunkční modul.

SIMOCODE pro V

Variabilní systém řízení motorů. Nabízí ještě větší rozsah funkcí a navíc lze rozšířit přesně ty funkce, které požadujete ve svých motorových spouštěčích. Může být připojeno až pět volitelných přídavných modulů a bezpečnostní modul.

Obě základní jednotky mají integrované komunikační rozhraní - PROFIBUS nebo PROFINET. Váš motorový spouštěč lze tedy snadno integrovat do každého automatizovaného systému, kde běží Profibus DP nebo Profinet. Všechny základní jednotky Simocode pro V mají už v základu čtyři vstupy a tři reléové výstupy a jsou k dispozici ve dvou verzích napájecího napětí: 24 V DC nebo 110-240 V AC/DC.

Moduly měření proudu a napětí

Moduly měření proudu a napětí SIMOCODE pro dohlíží na motory se jmenovitými proudy až do 820 A. Proto jsou k dispozici různé moduly měření proudu. Namísto modulů pro měření pouze proudu, lze pro SIMOCODE pro V použít také moduly pro měření proudu a napětí. To vám umožní nejen změřit proud motoru, ale také napětí až do 690 V a sledovat odvozené veličiny jako je výkon, spotřeba nebo cos φ.

Ovládací panel

Ovládací panelOvládací panel se používá pro ovládání motorového spouštěče. Pokud je zabudován do dveří rozvaděče, splňuje stupeň krytí IP54. Proto SIMOCODE pro nebo spouštěč může být ovládán přímo z rozvaděče. Systémové rozhraní integrované zepředu v ovládacím panelu umožňuje pohodlnější parametrizaci a diagnostiku pomocí PC/PG přímo na dveřích rozvaděče. Připojení adresovací zástrčky nebo paměťového panelu umožňuje rychlý přenos adresy PROFIBUSu nebo dokonce kompletní nastavení parametrů vašeho spotřebičového vývodu. Aby bylo možné snadno a rychle číst měřené hodnoty, provozní a diagnostická data přímo na rozvaděči, je pro SIMOCODE pro V volitelně k dispozici ovládací panel s displejem s možností ovládání menu v 8 různých jazycích. Kromě toho ovládací panel nabízí možnost přečíst interní paměť poruch zařízení. Funkce ovládacích tlačítek a status signálek LED lze nastavit individuálně. Kromě toho při použití SIMOCODE pro V s rozhraním Profinet lze přímo pomocí ovládacího panelu s displejem nastavit i parametry jako je jmenovitý proud motoru, mezní hodnoty, atd.

Přídavné moduly

Multifunkční modul pro SIMOCODE pro S

Rozšiřte váš základní system řízení motorů navíc o jeden modul pro získání více funkcí:

 • 4 další digitální vstupy (vstupní napětí 24 V DC, 110 -240 V AC / DC)
 • 2 reléové výstupy
 • Hlídání zemního spojení spolu s externím součtovým proudovým transformátorem 3UL23 s rozsahem nastavení 30mA…40A
 • Hlídání teploty ve spojení s analogovými teplotními sensory (PT100, PT1000, KTY83, KTY84 nebo NTC)

Digitální modul pro SIMOCODE pro V

Zvyšte postupně typ a počet digitálních vstupů a reléových výstupů SIMOCODE pro V použitím digitálních modulů. To vám umožní:

 • Vstup nebo výstup dalších procesních signálů a realizovat další funkce
 • Připojit další externě napájené digitální vstupy (24 V DC nebo 110 – 240 V AC/DC)
 • Připojit bistabilní reléové výstupy; stav reléového výstupu zůstává stejný i po výpadku napájecího napětí

Modul zemního spojení pro SIMOCODE pro V

S modulem pro hlídání zemního spojení - spolu s funkcí hlídání zemního spojení, která je integrovaná do základní jednotky – bude vaše hlídání zemního spojení při použití externího součtového proudového transformátoru 3UL23 ještě přesnější.

Teplotní modul pro SIMOCODE pro V

Paralelně k termistorové ochraně motoru lze pomocí teplotního modulu snadno integrovat až tři analogové teplotní sensory (např. Pt100, Pt1000, KTY, NTC) pro hlídání vašeho procesu. To umožní snadnější monitorování teploty např. ložisek, oleje převodovky nebo chladicí kapaliny.

Analogový modul pro SIMOCODE pro V

Rozšiřte systém řízení motorů SIMOCODE pro V analogovými vstupy a výstupy (0/4…20 mA) použitím analogového modulu pro SIMOCODE pro V. Tímto se hlídání hladiny naplnění, průtoků, chodu na sucho nebo znečištění filtru stane extrémně jednoduché.

Safety integrated se SIMOCODE pro

Bezpečnostní modulJistota a bezpečí mají prioritu. Chraňte své závody, zaměstnance, stroje a životní prostředí bezpečnostním vypnutím motorů. V automatizaci procesů se používání bezpečnostních technologií stává stále více a více důležité. Přidáním bezpečnostního digitálního modulu SIMOCODE pro V budete těžit z flexibilních a modulárních funkcí řízení motoru a integrované bezpečnostní technologie v jednom systému. Přitom požadavky bezpečnostních norem IEC 61508/62061 a ISO 13849-1 pro funkční bezpečnost až do SIL 3, resp. PL e jsou vždy splněny.

Bezpečnostní digitální modul DM-F Local

Bezpečnostní digitální modul DM-F Local může být použit v aplikacích, které vyžadují lokální bezpečností vypnutí (např. nouzové zastavení) nebo bezpečnostní vypnutí přes bezpečnostní hardwarový výstup (např. bezpečnostní signál z řízení F-CPU).

Bezpečnostní digitální modul DM-F PROFIsafe

Bezpečnostní digitální modul DM-F PROFIsafe může být použit v aplikacích, ve kterých je signál pro vypnutí generován bezpečnostním řídicím systémem a poslán do modulu DM-F PROFIsafe přes PROFIBUS/ PROFINET za použití standardizovaného profilu PROFIsafe.

Vaše výhody se SIMOCODE pro Safety:

Zcela integrované systémové řešení:

 • Provozní spínání a bezpečnostní vypnutí motorů jsou dokonale sloučené přímo ve vašem systému řízení motorů, bez dodatečného úsilí a bez manuální kabeláže
 • Funkce pro monitorování stykačů jsou v modulech již integrovány
 • Bezpečnostní parametry lze nastavit individuálně a flexibilně

Kompletní informace:

 • Přenos významných diagnostických údajů do řídicího systému
 • Sledování poruch
 • Shromažďování statistických údajů

Zaručená funkčnost:

 • Všechny ochranné a řídicí funkce jsou prováděné nezávisle, takže plná funkčnost může být zachována i v případě výpadku automatizačního systému nebo komunikační sběrnice