Analytický aplikační set CV

Set CVCelosvětová poptávka po energii neustále roste při současném poklesu zásob fosilních paliv. Zemní plyn je fosilní zdroj energie s ohromnými nevyužitými zdroji.

Od produkce, přes distribuční síť ke koncovým zákazníkům, kvalita zemního plynu je analyzována na mnoha místech. Například pro zjištění finanční hodnoty pro obchodní účely, vyrobení směsi zemního plynu specifické kvality z několika zdrojů zemního plynu nebo k optimalizaci spalovacího procesu. Spalné teplo, relativní hustota a Wobbeho číslo jsou klíčové ukazatele kvality zemního plynu.