Sinamics G120 - Příslušenství

Rozšíření vlastností a funkcí měničů Sinamics G120 volitelným příslušenstvím

Měniče Sinamics G120 jsou určeny pro široký rozsah pohonářských aplikací. Jejich modulární design lze dále doplnit pro specifické potřeby pohonu. Můžeme nabídnou ovládací panely, externí relé nebo silové prvky jako tlumivky a filtry. Jejich přehled nabízíme v této sekci.

Inteligentní ovládácí panel IOP

IOP (Inteligentní ovládácí panel) IOP včetně handheldu Dveřní sada pro IOP
Panel poskytne velmi příjemné ovládání řídicí jednotky CU230P-2.

Textové informace na displeji zjednoduší nastavení a poskytnou důležité informace o měniči.

Displej je doplněn ovládacím kolečkem pro rychlý pohyb v menu.

Integrovaná nápověda nahrazuje tištěnou dokumentaci.

Průvodce interaktivně navádí uživatele procesem nastavení měniče pro aplikace v oblasti čerpání, ventilace a manipulace s materiálem. Přepínání Místní / Dálkové poskyne obsluze možnost rychlého přechodu k místnímu ovládání. Procesní proměnné, provozní stavy měniče nebo varovná a poruchová hlášení lze sledovat přímo na IOP tak, aby závady byly zjištěny a napraveny co nejrychleji.

Panel IOP pomáhá nejen ke zkvalitnění činností v provozu, ale také výrazně snížit délku plánovaných nebo neplánovaných výpadků, a tím zvýší schopnost strojů a zařízení být co nejdříve k dispozici. Panel IOP je navržen pro frekvenční měniče Sinamics G120, G120D a G110D , ale i pro frekvenční měnič Simatic ET200. IOP může být namontován na řídicí jednotce měniče, na dveřích rozvaděče nebo použít jako kapesní mobilní jednotka (handheld) s možnosti připojení ke všem dalším řídicím jednotkám měniče Sinamics G120.

Handheld (kapesní mobilní jednotka) pro IOP
Jednotka pro připojení IOP k dalším měničům řady Sinamics G120/G120D/G110D Obsahuje: IOP, 4xnabíjecí baterie, nabíječku, kabel RS232, kabel USB.

Dveřní sada pro IOP
Sada pro uchycení panelu IOP na dveře rozvaděče (IOP není součástí výbavy).
 

Ovládácí panel BOP-2

BOP (Basic operator panel)
Panel BOP-2 se připojuje k řídicím jednotkám CU230P-2, CU240B-2 a CU240E-2. Je vybaven dvojřádkovým textovým displejem a 7 ovládacími tlačítky. Slouží k ovládání, nastavení a sledování měniče. Lze ho doplněním o dveřní montážní sadu (stejna jako pro IOP) namontovat na dveře rozvaděče.
 

Set pro připojení PC k měniči

Set pro připojení PC k měniči
Obsahuje 5m kabel s koncovkou USB do PC a USB mini do měniče, software STARTER na DVD pro instalaci na PC, který slouží k nastavení, optimalizaci a zálohovaní dat měniče.
 

Paměťová karta MMC

Paměťová karta MMC
MMC karta poskytuje místo pro uložení až 100 sad paranetrů a umožní nastavení měniče bez použití SW STARTER nebo panelu BOP. Urychluje nastavení měniče po údržbě. Funkce měniče není podmíněna přítomností MMC karty. Karta je určena pouze pro řídicí jednotky CU240S.
 

Externí relé pro spínání brzdy motoru - standardní i bezpečné provedení

Externí relé pro spínání brzdy motoru
Relé se připojuje k výkonové jednotce a slouží jako spínací prvek pro připojení napětí na elektromechanickou brzdu motoru. Relé se montuje samostatně nebo na Set pro uchycení stíněných kabelů.
 

Set pro uchycení stíněných kabelů

Set pro uchycení stíněných kabelů
Sada plechových dílů pro uchycení silových i signálních stíněných vodičů k měniči Sinamics G120. Jejím použitím se splní některé požadavky pro montáž měniče s ohledem na EMC.
 

Externí odporník dynamické brzdy

Externí odporník dynamické brzdy
Příslušenství k brzdnému čopru ve výkonové jednotce PM240. Maří kinetickou energii při brzdění setrvačného pohonu.
 

Software pro nastavení měniče STARTER

Software pro nastavení měniče STARTER
Slouží pro nastavení, řízení a sledování měniče, pro ukládání dat z měniče do PC.

Je dodáváno na CD v Setu pro připojení k PC.

 

Odrušovací filtr

Odrušovací filtr
Zabraňuje přenosu rušení vzniklého v měniči do napájecího kabelu. Zajistí splnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu.
Zabudovaný nebo externí.
 

Síťová tlumivka

Síťová tlumivka
Montuje se mezi napáječ a měnič.
Omezuje proudové špičky, komutační vlivy a redukuje vyšší harmonické na straně sítě, prodlužuje životnost měniče. Doporučeno při impedanci sítě pod 1%.
Montáž pod měnič (IP20), nižší výkony nebo bokem (IP00), vyšší výkony.
 

Motorová tlumivka

Motorová tlumivka
Montuje se mezi měnič a motor.
Pro omezení kapacitních proudů a dU/dt při dlouhém kabelu k motoru. Typicky nad 50m u stíněných kabelů.
Montáž pod měnič (IP20), nižší výkony nebo bokem (IP00), vyšší výkony
 

LC filtr

LC filtr
Montuje se mezi měnič a motor.
Omezuje nárůstu napětí a nabíjecích/vybíjecíchkapacitních proudů, které obvykle provoz měniče provázejí.
Slouží v aplikacích s delšími stíněnými kabely k motoru nebo pokud chceme mít sínusový tvar výstupního napětí z měniče.
Montáž pod měnič (IP20), nižší výkony nebo bokem (IP00), vyšší výkony.
Při jejich použití již nemontujte motorové tlumivky.