I/O moduly pro rozhraní IO-Link

I/O modulyPomocí IO-Link modulů K20 se nechají sloučit signály až 8 binárních senzorů do jediného 3žilového vedení, které mohou být tímto způsobem připojeny k jednomu portu modulu IO-Link master . Tím se významně zkracuje celková délka vodičů na strojích / linkách / v technologii, snižují výdaje, pracnost, a chybovost zapojení a v neposlední řadě šetří místo v rozváděči.

IO-Link moduly K20 jsou vhodné především do aplikací s větším počtem senzorů, v nichž se dříve používaly pasivní rozdělovače k napájení binárních senzorů.

Charakteristické vlastnosti I/O modulů s rozhraním IO-Link:

  • Hospodárné připojení binárních senzorů k řízení prostřednictvím rozhraní IO-Link
  • Možnost parametrování binárních senzorů, např. zapínací / rozpínací výstup, zpoždění, citlivost
  • Zkracuje se celková délka a snižuje počet vodičů, výsledkem je nižší chybovost zapojování
  • Možnost přenosu diagnostických hlášení, např. přetížení napájecího zdroje senzorů
  • Jsou vhodné do náročných průmyslových podmínek, protože mají stupeň krytí IP67

Podrobnosti

IO-Link moduly K20 dovolují kromě typického point-to-point propojení, které je charakteristické pro IO-Link vytvářet distribuovanou topologii. Rozmístění modulů K20 na stroji nebo v technologii musí být zvoleno s přihlédnutím k maximální dovolené vzdálenosti 20 m mezi modulem K20 a IO-Link master em.
Připojení senzorů se dá realizovat IO-Link moduly K20 v provedení se 4 nebo 8 digitálními vstupy. Senzory se připojují k modulům K20 konektory M8 nebo M12, vedení k IO-Link master u je zakončeno standardním konektorem M12.

Použití:

  • Připojení binárních senzorů automatizovaných technologií ve všech průmyslových odvětvích
  • Nnáhrada stávajících rozdělovačů napájejících senzory pomocí IO-Link modulů K20