Radarový hladinoměr SITRANS LR200

SITRANS LR 2002-vodičový po proudové smyčce napájený pulsní radarový snímač hladiny pro kapalná média ve skladovacích nebo procesních tancích.