Třífázové polovodičové stykače

SIRIUS SC 3-fázový stykač, 45 mm3trojfázové polovodičové stykače se spínáním v nule se uplatní především v aplikacích s 3fázovými zátěžemi od 10 A do 50 A. Jsou k dostání s řízením ve třech fázích, které je vhodné tam, kde musí být spínány všechny 3 fáze, anebo s dvěma řízenými fázemi s nižším ztrátovým výkonem.

Rozsah napětí řídicího obvodu je DC 4 až 30 V a umožňuje proto připojení k programovatelným automatům nebo regulátorům teploty.

Výhody:

  • ochrana proti dotyku prstem bez příslušenství
  • různé způsoby připojení – (šroubové) třmenové svorky, (bezšroubové) pružinové svorky, kabelové oko
  • připojení řídicího obvodu odnímatelnou svorkovnicí
  • spínání v nule nebo okamžité spínání
  • použití v obvodech SELV a FELV
  • ochrana proti dotyku prstem bez příslušenství

Odkazy

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall