SIMOCRANE CeNIT – systém proti příčení jeřábu

Nejčastější příčina nadměrného opotřebení kol jeřábu a kolejnic je špatné sledování jeřábové dráhy. To může mít různé příčiny – asymetrické rozložení sil díky poloze břemene vůči mostu jeřábu, nevyrovnané síly pojezdu apod. Přesnou příčinu mnohdy není ani možno stanovit, natož ji účinně kompenzovat.

Použitím systému SIMOCRANE CeNIT (Straight-Run Controller) je možno pojezdy jeřábu řídit a sledovat přesně jeřábovou dráhu tak, aby se nadměrnému opotřebení předešlo. Bezkontaktní senzory jsou umístěny na rámu jeřábu a sledují úhel náklonu jeřábu (příčnou odchylku) mezi koly a kolejnicí. Pomocí signálů z těchto senzorů a údajů od pohonů systém spočítá korekci rychlosti pro pohony pojezdu jeřábu na obou stranách portálu. Hrana kola se tak nedostává do kontaktu s kolejnicí, díky čemuž nedochází k jejich vzájemnému nadměrnému opotřebení. Přesnost systému je vyjádřitelná odchylkou do ± 5 mm od optimální osy pojezdu.

Systém SIMOCRANE CeNIT