Kompaktní ultrazvukové hladinoměry Probe

2- nebo 3-vodičové, bezkontaktní měření hladiny kapalin a kalů ve skladovacích nádobách, procesních tancích a otevřených kanálech

Kompaktní ultrazvukové hladinoměry

Převodníky hladiny Probe LU a The Probe poskytují jednoduché kontinuální měření. Tyto převodníky nabízejí kvalitní spolehlivé měření hladiny, objemu a průtoku v aplikacích ve vodárenství, potravinářství, chemii a při uhlovodíkových procesech.