Posmo CD/CA

Servoměnič ve vysokém krytí

SIMODRIVE POSMO CD/CASérie servopohonů SIMODRIVE POSMO je určena pro použití v distribuovaných řešeních. Dosahují velké úrovně ochrany. Díky tomu se technologie pohonů přesouvá z řídícího centra na jednotlivé stroje.

Série SIMODRIVE POSMO spolu s návrhem konzistentního distribuovaného systému otevírá novou úroveň v automatizaci a může být použita v celé strojírenské oblasti, především v oblasti balících, dřevozpracujících a sklářských strojů.

SIMODRIVE POSMO CD/CA je distribuovaný měnič pro montáž na motor.

Vlastnosti:

  • Plně funkční jednotka se stupněm ochrany IP 65 vhodná pro instalaci do blízkosti motoru
  • Nezávislá konstrukce na motoru poskytuje značnou flexibilitu při výběru motoru (servomotory různých tvarů, lineární nebo asynchronní motory)
  • Řízení pohybu může být uloženo přímo v jednotce v podobě programu
  • Komunikace přes rozhraní PROFIBUS-DP, napájení z napájecí sběrnice

Aplikace:

  • Vysokovýkonné aplikace na bázi servomotorů, sysnchronní operace s velkou dynamickou odezvou
  • Posunové osy na obráběcím stroji