Systém SIMOCODE pro - Komunikace

Komfortní připojení díky integrovanému rozhraní

 • Komunikace Modbus RTU v SIMOCODE pro V
 • SIMOCODE pro s rozhraním pro PROFIBUS a PROFINET
 • Redundance systému se SIMOCODE pro s rozhraním PROFINET
 • Otevřená komunikace přes OPC UA nezávislá na výrobci
 • Integrovaná Web-diagnostika

Komunikace Modbus RTU v SIMOCODE pro V

Hlavní rysy

 • Přístup ke všem procesním, měřeným a statistickým údajům, jakož i k varováním a poruchám prostřednictvím Modbus RTU
 • Podporuje přenosovou rychlost až 57600 Bd, s automatickou detekcí přenosové rychlosti
 • Pohodlná parametrizace přístroje pomocí softwaru SIMOCODE ES přes místní rozhraní
 • Rozsáhlé on-line funkce pro diagnostiku přístroje pomocí softwaru SIMOCODE ES prostřednictvím lokálního rozhraní
 • Připojení k Modbus RTU pomocí svorkovnice nebo přes 9- pólový Sub-D konektor

Výhody

 • Jednoduché připojení na procesní systémy a řídicí systémy založených na Modbus RTU
 • Podrobné provozní, servisní a diagnostické údaje pro optimální řízení procesů

Aplikace/odvětví

 • Ropa a plyn
 • Chemický průmysl
 • Hornictví
 • Cementárny

SIMOCODE pro s rozhraním pro PROFIBUS a PROFINET

KomunikaceSIMOCODE pro umožňuje přes PROFIBUS nebo PROFINET standardizovanou integraci motorového vývodu do nadřazeného automatizačního systému.

SIMOCODE pro s rozhraním PROFIBUS:

 • Cyklické služby (DPV0) a acyklické služby (DPV1)
 • Rozsáhlé diagnostické a procesní alarmy
 • Bezpečnostní komunikace přes PROFIsafe (platí pro SIMOCODE pro V )
 • Časová razítka digitálních signálů s vysokou časovou přesností (platí pro SIMOCODE pro V )

SIMOCODE pro s rozhraním PROFINET:

 • Podpora mechanizmu redundance systému PROFINET IO
 • Liniová a kruhová topologie sběrnice díky integrovanému switchi
 • Media redundance pomocí protokolu MRP
 • Bezpečnostní komunikace přes PROFIsafe
 • Funkce „pauzy“ a naměřené hodnoty pro management energie přes koncepci PROFIenergy
 • Synchronizace času NTP
 • Výměna modulu bez PC/paměťového modulu díky detekci sousedství
 • Komplexní diagnostika a alarmy pro údržbu
 • Funkce OPC UA-serveru pro otevřenou komunikaci s vizualizačními a řídicími systémy
 • Provozní, servisní a diagnostická data přes standardní webový prohlížeč

Redundance systému se SIMOCODE pro s rozhraním PROFINET

SIMOCODE pro podporuje funkci PROFINETu, redundanci systému: přístroje pro řízení motoru SIMOCODE pro lze nyní připojit k systémům odolných proti poruchám s dvěma řídicími systémy bez nutnosti dalšího hardware. Pro komplexní automatizaci ve zpracovatelském průmyslu, kde jsou v popředí dostupnost systému a redundance řídicího systému, je důležitá spolehlivá komunikace s H-CPU. Obě řízení H systému mají vždy přístup k přístroji Simocode pro, takže v případě přerušení kabelu nebo selhání CPU přebírá řízení ten druhý. Tím je zajištěna nepřerušená komunikace.

Výhody

 • Výrazné zvýšení dostupnosti zařízení
 • Minimalizace prostojů výroby - vysoká produktivita
 • Vyhnutí se vysokým nákladům na restart zařízení

Otevřená komunikace přes OPC UA nezávislá na výrobci

Přímá výměna dat s HMI-panely nebo systémy SCADA.

S OPC UA poskytuje SIMOCODE pro flexibilní a výkonné komunikační rozhraní přes průmyslový Ethernet pro automatizaci, řízení a monitorovací systémy. Přes integrovaný OPC UA server mohou tyto systémy jako klient OPC UA přistupovat ke všem důležitým provozním, servisním a diagnostickým údajům ze všech Simocode pro s Profinetem a vysílat řídící příkazy.


Přístup k údajům přes internetový prohlížeč a OPC UA klient

Integrovaná diagnostika přes Web

Online přístup k diagnostickým údajům, měřeným hodnotám, servisním a statistickým údajům bez dalšího přídavného softwaru.

Díky tomu, že v SIMOCODE pro Profinet je integrovaná funkce Web diagnostiky, lze odkudkoli získat on-line přístup k důležitým informacím pro diagnostiku a servis. Jednoduše pomocí PC s standardního webového prohlížeče lze získat přístup k příslušným údajům: buď lokálně nebo vzdáleně přes Internet. Takto lze přes integrované webové stránky zobrazit podrobné informace o stavu motoru, aktuální naměřené hodnoty jako je proud a výkon, paměť poruch stejně jako servisní a statistické údaje.