Přípojnicový systém SIVACON 8PS LI od 800 do 6300 A

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie například v průmyslových aplikacích, ale také ve vícepodlažních budovách

  • Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie
  • 800A až 6300 A
  • Spolehlivý provoz v souladu s IEC 61439-1/-6
  • Vysoký stupeň krytí IP55, IP66 pro přenos energie
  • Požární přepážky testovány dle normy EN 1366-3
  • Účinné řešení i do budoucnosti díky možnosti integrace měřících přístrojů spotřeby energie v souladu s požadavky ISO 50001
  • Spolehlivá a kompaktní sendvičová konstrukce
  • Spolehlivá instalace díky principu spojení hák-svorník
Přípojnicový systém LI

Spolehlivý při provozu. Zabezpečí vaše potřeby.

Systém LI je určen pro aplikace od 800 A do 6300 A při kterých potřebujeme přenášet velké množství energie na delší vzdálenosti s minimálními úbytky napětí – využití nalezne jak v průmyslových aplikacích tak i ve vícepodlažních budovách.

Díky své kompaktní sendvičové konstrukci systém vykazuje velmi nízké úbytky napětí. Systém LI je navržen pro plné zatížení při okolní teplotě až 40 °C bez omezení výkonu.

Bezpečný pro obslohu. Zabezpečte svoji investici.

Systém LI nabízí velký výběr konstrukčně ověřených dílů a odbočných skříní dle nové normy IEC 61439-1/-6, zajišťující vysokou bezpečnost obsluhy, bezpečnost samotného systému a také vylepšené provozování.

Nadto požární přepážky byly testovány na třídu ohnivzdornosti EI90 a EI120 v souladu s evropskou normou EN 1366-3.

Ucelený a rozšiřitelný. Investujte do účinného napájecího systému.

Inovativní technické vlastnosti jako např. odbočné skříně vybavení měřícími a spínacími přístroji s možností komunikace s nadřazeným energy management systémem dle ISO 50001 – splňují nejnovější požadavky a zvyšující se nároky na provozní efektivitu a energetickou účinnost.

Účinný a přizpůsobitelný ve fázi přípravy projektu i provozu. Navrhněte vaše bezpečné a udržitelné řešení.

Kompaktní sendvičová konstrukce LI systému umožňuje snadnou integraci do úzkých stavebních prostor s cílem dosáhnout nákladově účinného řešení. Systém LI umožňuje navržení napájecích tras s různou konfigurací vodičů, osazení modulárními odbočnými skříněmi vybavenými jističi nebo pojistkovými odpínači, nebo širokou škálou dílů pro změnu směru. Navíc v případě potřeby můžete během provozu bez přerušení napájení doplnit systém pod napětím1) o další odbočnou skříň pro napájení stroje nebo pracovního místa až do 1250 A.