Přístroje pro kontinuální měření hladiny

 • Radarové měření hladiny

  Bezkontaktní měření hladiny kapalin a pevných látek, často za extrémních podmínek jako například vysoký tlak a teplota, atmosféry s parou či plyny a vakuum.

 • Ultrazvukové měření hladiny

  Bezkontaktní měření hladiny kapalin a pevných látek, často za těžkých okolních podmínek

 • Kapacitní

  Produktové kontaktní měření hladiny kapalin, pevných látek, rozhraní a pěny, často za extrémních tlaků a teplot.

 • Hydrostatické

  Měření hladiny kapalin v otevřených a uzavřených reaktorech a kontejnerech, často za obtížných podmínek jako vytváření pěny.