Relé pro monitorování izolačního odporu

Sirius 3UG4582Monitorování izolačního stavu
Hlídače izolačního stavu 3UG458 monitorují izolační odpor mezi neuzemněnou 1- nebo 3fázovou sítí a ochranným vodičem. Neuzemněné, tedy izolované sítě (IT-sítě) se používají, mají-li být splněny náročné požadavky na spolehlivost napájení, např. napájení nouzového osvětlení. Při první poruše (snížení izolačního odporu) zařízení pracuje i nadále. Tento stav musí být signalizován, aby bylo možné závadu odstranit dříve, než nastane druhá porucha. K tomuto účelu se používají právě hlídače izolačního stavu, které měří kontinuálně odpor vnějšího a neutrálního vodiče vůči zemi. Klesne-li hodnota odporu pod nastavenou hodnotu izolačního odporu, okamžitě signalizují poruchu.

Charakteristické vlastnosti:

  • Hlídače izolačního stavu pro střídavé i stejnosměrné sítě
  • Všechny přístroje mají zvětšený rozsah napájecího napětí
  • Hlídání izolačního stavu v sítích do AC 440 V / DC 600 V přímo, v sítích do AC 690 V / DC 1 000 V s předřadným modulem
  • Pracovní kmitočet 15 až 400 Hz
  • Monitorování přerušení vodiče
  • Monitorování chybného nastavení
  • Zvýšení spolehlivosti systémovým testem po připojení k napájení
  • Funkce reset a testování pomocí tlačítka na čelním panelu nebo dálkově řídicím kontaktem
  • Prediktivní metoda měření zkracuje dobu odezvy hlídacího relé