Rozhraní DP-Interface SIRIUS 3RK3

Diagnostika a provozní stavy modulárního bezpečnostího systému SIRIUS 3RK3

DP-Interface modul Sirius 3RK3Modul rozhraní DP-Interface přenáší diagnostická hlášení a provozní stavy modulárního bezpečnostního systému v síti PROFIBUS-DP. V závislosti na použitém základním modulu lze s řídicím systémem cyklicky vyměnit až 64 Bit. Diagnostická hlášení se volají acyklicky.