Extraktivní analyzátor plynů OXYMAT 64

Analýza: Kyslík

OXYMAT 64OXYMAT 64 je analyzátor určený pro měření stopové koncentrace kyslíku, nejmenší měřící rozsah je dokonce 0 - 10 ppm. Tento analyzátor je tak určen především pro speciální aplikace jako je výroba technických plynů a svařování vysoce legovaných ocelí, titanu a dalších kovů v ochranné atmosféře. Dále najde uplatnění při kalení a dalších aplikacích v chemickém a potravinářském průmyslu.

OXYMAT 64 pracuje na principu ZrO2 senzoru vyhřívaného na teplotu 650 °C, kolem kterého proudí analyzovaný plyn konstantní rychlostí. Vnější část senzoru je v kontaktu s okolním vzduchem a plní funkci referenční elektrody. Rozdíl koncentrace kyslíku na obou stranách způsobuje rozdílný parciální tlak. Pokud je ZrO2 zahřáto na 650°C, dochází k pohybu iontů ve směru nižšího parciálního tlaku. Mezi elektrodami tak dochází k rozdílu potenciálů, který je možno přepočítat na koncentraci kyslíku v analyzovaném plynu.

Vlastnosti:

Max. počet měřených sloučenin: 1
Sloučeniny: Kyslík
Nejmenší měřící rozsah: 0-10 ppm
Provedení: 19" provedení do rámu