In-situ analyzátor plynů LDS 6

Diodový laserový analyzátor

LDS 6Základním požadavkem při navrhování diodového laserového analyzátoru LDS 6 bylo další rozšíření možných aplikací v procesní analýze plynů a kontinuálním emisním monitoringu. Hlavními výhodami in situ aplikací je, že vzorek není odváděn z procesu a je analyzován v reálném čase bez pozdržení vzorku způsobeného jeho úpravou.

Celkové benefity plynoucí z in situ instalace závisí na konkrétní aplikaci. Téměř ve všech případech přináší in situ metoda vyšší efektivnost a méně nároků na instalaci a údržbu. Díky rychlosti in situ analýzy lze dosáhnout vyšší ziskovosti a snížit dopady na životní prostředí.

Vlastnosti:

Max. počet měřených sloučenin: 2
Sloučeniny: O2, NH3, HF, H2O, CO2, CO, HCl
Nejmenší měřící rozsah dle sloučeniny: 0-5 ppm až 0-5 %
Provedení: 19" provedení do rámu
Senzory: Provedení do provozu