Extraktivní analyzátor plynů CALOMAT 6

Analýza: Vodík a některé další binární směsi

CALOMAT 6Je určen ke kontinuálnímu měření koncentrace vodíku nebo dalších binárních či pseudobinárních směsí, u kterých je možno využít rozdílné tepelné vodivosti plynů. Analyzátor měří tepelnou vodivost plynné směsi, která je na základě zadané tepelné vodivosti jednotlivých složek přepočítána na koncentraci. Pouze binární směsi plynů mohou být analyzovány přímo. Pokud je plyn složen z více než dvou složek, je nutné měřit koncentraci všech ostatních složek jinou metodou. CALOMAT 6 následně kontinuálně vyhodnocuje interní korekci dle koncentrace ostatních složek plynu bez nutnosti použití externího počítače.

CALOMAT 6 se vyznačuje vysokou dynamikou měřícího rozsahu (např. 0-1 % až 0-100% H2) a nízkou hodnotou T90.

Vlastnosti:

Max. počet měřených sloučenin: 1
Sloučeniny: Např. vodík, helium
Nejmenší měřící rozsah: 0-1 %
Provedení: 19" provedení do rámu /
provedení do provozu