Bezpečnostní relé 3SK1

Jednoduchá řešení funkční bezpečnosti

Bezpečnostní moduly 3SK1 se vyznačují:

  • Přehledným rozčleněním portfolia
  • Integrací všech základních bezpečnostních funkcí
  • Minimální pracností a nízkými výdaji za propojování

Bezpečnostních relé 3SK1 se parametrují DIP přepínači na čelním panelu. Při požadavku na bezpečnostní funkci, spínají vždy všechny bezpečnostní výstupy okamžitě nebo s nastaveným zpožděním.

Bezpečnostní relé Advanced se liší od přístrojů Standard především:

  • Modulární konstrukcí
  • Operativním zvětšením počtu vstupů a výstupů pomocí propojovacích napájecích patic
  • Rychlejší a bezchybné zapojování

Bezpečnostní relé 3SK1 Standard

Nestačí počet bezpečnostních výstupů základního bezpečnostního relé? Nebo je požadována větší spínací schopnost? K základnímu bezpečnostnímu relé připojíte rozšiřovací modul, a tím zvětšíte počet kontaktů o čtyři. Dodatečné rozšíření je kdykoliv možné. Bezpečnostní výstupy jsou provedeny buď jako reléové nebo tranzistorové.

Odnímatelné připojovací svorkovnice jsou popsány na odklápěcích krytkách a jednotlivé svorky jsou nakloněny tak, aby při vkládání vodiče do svorky a dotahování šroubu svorky byl zajištěn optimální pracovní úhel; místo pro vložení vodiče a šroub svorky jsou tak během montáže viditelné současně.

Podle druhu senzoru a jeho způsobu připojení je zvoleno příslušné nastavení parametrů DIP přepínači na čelním panelu přístroje.

Bezpečnostní relé 3SK1 Advanced

Postrádáte další funkce, operativnost a větší komfort při realizaci bezpečnostních funkcí?

Bezpečnostní relé Advanced nabízí kromě typických vlastností přístrojů Standard navíc pokročilejší funkce a větší operativnost. Další senzory se k bezpečnostnímu modulu Advanced dají připojit prostřednictvím vstupních rozšiřovacích modulů. Komfortní propojení se základním modulem Advanced spočívá v použití propojovacích napájecích patic, které se upevní na standardní montážní lištu. Tím se vyvarujeme chyb při zapojování a jednotlivé bezpečnostní moduly nemusíme vzájemně propojovat vodiči.

Motor řízený frekvenčním měničem se zpravidla odpojuje od zdroje napájení, teprve když měnič motor zastaví. Jestliže se doba zastavení příliš nemění, dají se k odpojení využít bezpečnostní výstupy s řízeným zpožděním, které je nastavitelné otočným přepínačem na čelním panelu bezpečnostního relé 3SK1 Advanced.

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall:

Bezpečnostní relé 3SK1 Standard
Bezpečnostní relé 3SK1 Advanced
Vstupní rozšiřovací moduly pro 3SK1 Advanced
Výstupní rozšiřovací moduly pro 3SK