Projektování

Tyto pokyny slouží k základní orientaci v problematice výběru polovodičových spínačů. Pokud jsou provozní podmínky Vaší aplikace odlišné, kontaktujte prosím naši Technickou podporu.

Údaje pro výběr a objednávku spolu s technickými údaji jsou uvedeny v katalozích nebo online v konfigurátoru (A&D Mall).

Výběr polovodičového relé

Pro výběr polovodičového relé doporučujeme následující postup:

  • určení jmenovitého proudu, druhu zátěže a napětí zátěže
  • výběr vhodného konstrukčního provedení polovodičového relé, jehož jmenovitý proud je větší než jmenovitý proud zátěže
  • stanovení tepelného odporu chladiče
  • kontrola správné velikosti relé pomocí charakteristik.

Upozornění:

Polovodičová relé nemají vlastní chladič a maximální výkon mohou přenést jen tehdy, jsou-li pečlivě upevněny na dostatečně dimenzovaném chladiči.

Výběr polovodičového stykače

Pro výběr polovodičového stykače doporučujeme následující postup:

  • určení jmenovitého proudu, druhu zátěže a napětí zátěže,
  • výběr polovodičového stykače, jehož jmenovitý proud je větší než jmenovitý proud zátěže,
  • kontrola správné velikosti stykače pomocí charakteristik, přičemž je nutné přihlédnout k způsobu montáže (přístroje těsně vedle sebe nebo samostatně).