Přípojnicový systém SIVACON 8PS LR od 400 do 6150 A

Velmi spolehlivý systém přípojnic s vysokým krytím pro velmi znečištěná prostředí (např. pro propojení venkovních částí rozvodů, pro tunely, chemický průmysl apod.)

Přípojnicový systém LR

Hlavní parametry, přednosti:

Vysoké krytí IP68 předurčuje použít systém LR ve vnějším a znečištěném prostředí. Zalitá konstrukce do epoxidové pryskyřice zaručuje vysokou odolnost proti působení chemikálií a vysokou mechanickou pevnost. Rozvodnou trasu lze snadno propojit s trasou systému LX nebo LD.

Přehled systému LR (exploded view)

Pro agresivní prostředí

Díky epoxidovému opláštění a vysoké zkratové odolnosti zaručuje bezproblémový rozvod elektrické energie i v nejhorších a velmi drsných okolních podmínkách. Neškodí velká vlhkost, atmosféra s vysokým obsahem soli, ani jiné korozivní chemikálie.

Flexibilní rozvod energie pro venkovní i vnitřní prostory

Tento systém pro proudy 400 A až 6150 A může být instalován ve svislé i vodorovné poloze. Vodorovně na hraně nebo naplocho. K dispozici je řada dílů pro změnu směru nebo T-kusů, které umožní navrhovat složité rozvodné trasy, přizpůsobit se tvarům budovy a současně mají minimální požadavky na zastavěný prostor. Toto platí pro budovy i volná prostranství.

Systém vhodný pro přenosy vysokých proudů

Jednotlivé díly systému LR se propojí snadno a rychle pomocí svorníkového bloku. Přechod na systémy pro vnitřní rozvody LX nebo LD je snadno realizovatelný pomocí příslušných adaptérů.

Technické údaje

Jmenovité izolační napětí Ui: 1.000 V AC
Jmenovité provozní napětí Ue: 1.000 V AC
Stupeň krytí: IP68
Jmenovitý proud Ie: 400 A až 6.150 A
Jmenovitá špičková zkratová odolnost Ipk: až 220 kA
Jmenovitá krátkodobá zkratová odolnost Icw (1 s): až 100 kA
Počet vodičů: 3 plus PEN nebo 3, N, PE
Požární zátěž: max. 77,3 kWh/m
Požár. zátěž jednoho odboč. místa: -
Odbočná místa: po 1 m, na jedné straně
Odbočné skříňky: dle požadavku
Spojování dílů: svorníkový blok
Materiál vodičů: Al- nebo Cu- ploché vodiče
Materiál opláštění: epoxidová pryskyřice