IO-link

Prodloužení komunikace až do posledního metru

S nabídkou komunikace IO-Link fy Siemens získáte maximum informací o vašem provozu. Cenově příznivé propojením od přístroje k přístroji zajistí inteligentní připojení senzorů a spínacích přístrojů k řídicímu systému.

Výhody:

  • Centrální diagnostika závad a jejich vyhledání s cílem dosáhnout vyšší provozní pohotovost zařízení,
  • Jednodušší uvádění do provozu,
  • Hospodárný provoz a údržbu.