Procesní řídicí systém SIMATIC PDM

SIMATIC PDM - přehled zapojení systémuSIMATIC PDM (Process Device Manager) je univerzální, na výrobci nezávislý nástroj pro konfiguraci, parametrizaci, uvádění do provozu, diagnostiku a servis inteligentních polních přístrojů (senzorů a aktuátorů) a polních komponent (vzdálené I/O, multiplexery, přístroje ve velínu, kompaktní regulátory). Pomocí jednoho software, umožňuje SIMATIC PDM zpracování více než 1200 přístrojů od firmy Siemens a více než 100 dalších světových dodavatelů v homogenním uživatelském prostředí. S přihlédnutím k možnostem integrace přístrojů je SIMATIC PDM nejvýkonnějším dostupným správcem přístrojů na světovém trhu. Parametry a funkce všech podporovaných přístrojů jsou zobrazeny v konzistentním a jednotném stylu, nezávisle na jejich komunikačních rozhranních.