Vizualizační software

V minulosti bylo využíváno více SW nástrojů pro řešení vizualizačních úloh:

  • WinCC flexible – projekty pro ovládací panely a jednoduché aplikace na PC
  • WinCC V7.x – SCADA aplikace pro ovládání technologických celků
  • WinCC OA – SCADA – aplikace vhodná pro technologie s velkým množstvím uzlů a velkými komunikačními vzdálenostmi
  • WinCC (TIA Portal) – vizualizační projekty od nejmenších panelů až po SCADA aplikace

V současné době dochází k integraci do jednoho nástroje WinCC V11 pod platformou
TIA Portal.

TIA Portal