Bezpečnostní relé 3SK2

Komplexní řešení funkční bezpečnosti

Bezpečnostní relé 3SK2 jsou určena pro snadnou realizaci funkční bezpečnosti náročnějších aplikací. Zatímco bezpečnostní relé 3SK1 spínají všechny bezpečnostní výstupy současně, výstupy bezpečnostních relé 3SK2 mohou spínat nezávisle na sobě podle vytvořené grafické parametrizace a zároveň je možné definovat, na které vstupní signály (senzory) budou bezpečnostní výstupy reagovat.

Charakteristické vlastnosti 3SK2:

  • Tranzistorové bezpečnostní výstupy
  • Bezpečnostní funkce muting a monitorování ochranných krytů s blokováním v ochranné poloze
  • Jednoduché uvádění do provozu a diagnostika pomocí parametrizačního softwaru
  • Externí diagnostický displej

Sirius 3SK2 existuje ve dvou provedeních:

Provedení široké 22,5 mm má 10 bezpečnostních vstupů, 2 bezpečnostní výstupy, je vybaveno interní pamětí a jednoduchou diagnostiku poskytují LED na čelním panelu přístroje. Pro komfortnější zobrazení provozních stavů a diagnostických hlášení je možné připojit externí diagnostický displej.

Provedení 45 mm široké poskytne uživateli 20 bezpečnostních vstupů, 4 bezpečnostní výstupy, vyměnitelný paměťový modul, který usnadňuje případnou výměnu přístroje. Malý displej na čelním panelu přístroje zobrazuje základní provozní stavy a diagnostická hlášení.

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall:

Bezpečnostní relé 3SK2
Výstupní rozšiřovací moduly pro 3SK