Logický modul LOGO! 8

LOGO! 8 – Nová generace, nové funkce, nové možnosti

Řešené příklady (anglicky)

Řízení plnícího zařízení sila

Soubor projektu

 

LOGO! je nasazeno na řízení a hlídání plnícího zařízení sila. Sila jsou plněna z nákladních aut vápnem nebo cementem pomocí plnící hadice. Použití je rozšiřitelné na další sila, poněvadž se jedná o standradní zapojení.

Je potřeba méně místa než při obvyklém řešení.

Je potřeba méně součástí než při obvyklém řešení. Proces plnění může začít jen tehdy, když je sepnut uvolňovací spínač na I1 a plnící hadice správně připojena. Reed-kontakt na plnícím hrdle signalizuje správné spojení plnící hadice se silem. Tento signál je přečten LOGO! přes vstup I2. Pak se otevře ventil na Q2. Současně je aktivován filtr na Q1. Ten musí být po celou dobu plnění zapnut. Vápno nebo cement může být nyní čerpán do sila. Naplnění sila je hlášeno snímačem hladiny na I3.

Houkačka signalizuje plniči, že do konce plnění zbývá 99 sekund. V této době musí být uzavřen ventil na nákladním voze, aby mohla být ještě vyprázdněna plnící hadice. Houkačka může být vypnuta kvitovacím tlačítkem na I6, nebo se vypíná po 25 sekundách.

Pokud není možno vyprázdnit hadici včas, může se zapnout tlačítkem na I5 nouzové plnění, trvající 30 sekund.

Hlídání přetlaku v silu vypíná rovněž automaticky plnící proces. Toto je indikováno kontrolkou na Q4.

Vstupy/výstupy/funkce

- např. LOGO! 230 R
I1 Tlačítko uvolnění (spínací kontakt)
I2 Reedkontakt plnícího hrdla (spínací kontakt)
I3 Hladinoměr (spínací kontakt)
I4 Přetlakový spínač (rozpínací kontakt)
I5 Tlačítko nouzového plnění (spínací kontakt)
I6 Kvitovací tlačítko houkačky (spínací kontakt)
Q1 Filtr
Q2 Ventil
Q3 Houkačka
Q4 Kontrolka přetlaku