Logický modul LOGO! 8

LOGO! 8 – Nová generace, nové funkce, nové možnosti

Řešené příklady (anglicky)

Hlídání doby použití, např. u solárních zařízení

Soubor projektu

  • LOGO!: soubor projektu aplikace
  • Náhled není k dispozici
  • Soubor projektu LOGO! Soft Comfort pro aplikaci hlídání doby použití, např. u solárních zařízení.
  • 77,0 KB Velikost:  Verze: -,  Jazyk: -

 

Pomocí LOGO! má být zajištěno, aby spotřebič mohl být zapnut jen po určitou dobu. Je-li nastavená doba překročena, LOGO! spotřebič automaticky odpojí. To je velmi užitečné např. u solárních zařízení, neboť se tím zamezí hlubokému vybíjení. Automatickým odpínáním spotřebičů je zabráněno hlubokému vybíjení baterií.

Je potřeba méně součástí než u běžného řešení.

Doby zapnutí mohou být snadno měněny a přizpůsobovány aktuální situaci.

Čas pro uvolnění může být pro každý spotřebič libovolně měněn, např. jednou týdně.

Navíc může být pomocí spínacích hodin provoz spotřebičů omezen jen na určitou dobu. LOGO! kontroluje dobu zapnutí jednotlivých spotřebičů. Pro každý spotřebič je možno nastavit jiný čas. Každému výstupu je přiřazen vstup, tzn. je-li sepnut spínač na I1, je spotřebič na Q1 ihned zapnut. V průběhu nastaveného času může být spotřebič libovolně často zapnut a vypnut. Je-li však doba zapnutí překročena, vypíný LOGO! spotřebič automaticky. Zbývající vstupy a výstupy jsou spolu vázány stejně (I2, I3 a Q2, Q3). Řízení probíhá takto: pomocí čítače, integrovaného v LOGO!, je zajišťována aktuální doba zapnutí tak, že taktovač dává každou minutu imouls čítači. Tak mohou být počítány minuty, které uběhly. Nastavená hodnota odpovídá maximalní době zapnutí (např. 120=120 in. pro Q1). Je-li tohoto počtu dosaženo, spotřebič je vypnut na tak dlouho, dokud spínací hodiny nedají signál k uvolnění (např. každý den v 6.00 hod.).

Pro informaci, že bude brzy dosaženo maximální doby, je na výstup Q4 připojena také kontrolka, která začne blikat 15 minut přef uplynutím nastavené doby.

Vstupy/výstupy/funkce

- např. LOGO! 12 RC
I1 Spínač pro spotřebič 1 (spínací kontakt)
I2 Spínač pro spotřebič 2 (spínací kontakt)
I3 Spínač pro spotřebič 3 (spínací kontakt)
Q1 Spotřebič 1
Q2 Spotřebič 2
Q3 Spotřebič 3
Q4 Kontrolka