Logický modul LOGO! 8

LOGO! 8 – Nová generace, nové funkce, nové možnosti

Řešené příklady (anglicky)

Řízení posloupnosti zapínání kotlů

Soubor projektu

  • LOGO!: soubor projektu aplikace
  • Náhled není k dispozici
  • Soubor projektu LOGO! Soft Comfort pro aplikaci řízení posloupnosti zapínání kotlů.
  • 59,0 KB Velikost:  Verze: -,  Jazyk: -

 

Pomocí LOGO! má být zajištěno, aby nemohly čtyři plynové kotle současně naběhnout. Pomocí řídicího termostatu je povolen náběh kotlů. Časy mohou být snadno přizpůsobeny výkonu a provozu.

Snadné změny a přizpůsobení stávajícím zařízením.

Je potřeba méně součástí než u běžného řešení. Každý ze čtyř vytápěcích kotlů má dva výkonové stupně. Kažfému stupni je přiřazen výstup (Q1 až Q8). Na I1 je připojen řídicí termostat. Pomocí termostatu je možno nastavit teplotu, při které mají být kotle zapnuty nebo vypnuty. Klesne-li teplota po 70°C, nastartuje přes I1 první výkonový stupeň kote 1 (Q1), po 5 minutách zapne výkonový stupeň 2 kotle 1.

Dokud není dosaženo nastavené teploty, zapíná každých 5 minut další výkonový stupeň (Q3 až Q8) pro dotopení. Po dosažení konečné teploty 80C jsou kotle postupně jeden po druhém vypínány. Nejdříve výkonové stupně 1 a 2 kotle 1, pak po 5 minutách kotel 2 atd. Po ochlazení následuje opětný start počínaje opět Q1.

Vstupy/výstupy/funkce

- např. LOGO! 230 RL
I1 řídicí termostat
Q1 Výkonový stupeň 1 kotle 1
Q2 Výkonový stupeň 2 kotle 1
Q3 Výkonový stupeň 1 kotle 2
Q4 Výkonový stupeň 2 kotle 2
Q5 Výkonový stupeň 1 kotle 3
Q6 Výkonový stupeň 2 kotle 3
Q7 Výkonový stupeň 1 kotle 4
Q8 Výkonový stupeň 2 kotle 4