Logický modul LOGO! 8

LOGO! 8 – Nová generace, nové funkce, nové možnosti

Řešené příklady (anglicky)

Osvětlení výkladní skříně

Soubor projektu

 

Pomocí LOGO! má být automaticky osvětlována výkladní skříň. Při tom jsou rozlišovány 4 skupiny světel. Jedna pro denní osvětlení, jedna pro přídavné večerní osvětlení, jedná pro minimální osvětlení a jedna pro bodová světla, osvětlující zvláštní objekty. Nastavené časové rozsahy je možno kdykoliv libovolně měnit.

Mohou být zvoleny jednoduše i jiné skupiny světel.

Je potřeba méně součástí než u obvyklého řešení. Výkladní skříň má být osvětlena od pondělí do pátku od 8.00 do 22.00 hod., v sobotu od 8.00 do 24.00 hod. a v neděli od 12.00 do 20.00 hod. V těchto dobách je připojena skupina světel 1 přes časový spínač na Q1. Večer se dodatečně připojí skupina světel 2, jakmile sepne hlásič setmění na I1. Mimo uvedené doby přebírá minimální osvětlení skupin světel 3 na Q3 po sepnutí hlásiče setmění. Přes snímač pohybu na I4 se zapíná a vypíná po celou dobu skupin a světel 4 na Q4 (bodová světla). Přes spínač na I3 je možno všechny skupiny světel zapnout na 1 minutu, aby bylo možno je např. vyzkoušet nebo seřídit.

Vstupy/výstupy/funkce

- např. LOGO! 230 RC
I1 Hlásič setmění (spínací kontakt)
I2 Tlačítko ZAP (spínací kontakt)
I3 Testovací tlačítko (spínací kontakt)
I4 Snímač pohybu (spínací kontakt)
Q1 Skupina světel 1
Q2 Skupina světel 2
Q3 Skupina světel 3 (minimální osvětlení)
Q4 Skupina světel (bodová světla)