Logický modul LOGO! 8

LOGO! 8 – Nová generace, nové funkce, nové možnosti

Řešené příklady (anglicky)

Kontrola synchronizace otáček navijáků

Soubor projektu

  • LOGO!: soubor projektu aplikace
  • Náhled není k dispozici
  • Soubor projektu LOGO! Soft Comfort pro aplikaci kontrola synchronizace otáček navijáků.
  • 43,0 KB Velikost:  Verze: -,  Jazyk: -

 

Využítí: analogový komparátor

Zadání

Navíječka sestává ze dvou navíjecích cívek, jejichž otáčky je třeba synchronizovat. Povolená odchylka otáček daná pružností navíjeného materiálu je 0,5 % maximálních otáček. Poloměr disku prvního navijáku je 10 cm, poloměr disku druhého navijáku je 25 cm.

V případě ztráty synchronizace je třeba vypnout oba navijáky a předejít tak přetržení navíjeného materiálu. Zároveň je potřeba zapnout výstražné světlo. Obnovení chodu provede obsluha stiskem potvrzovacího tlačítka, čímž se také obnoví funkce ochranného systému.

Řešení

Snímače otáček motoru se připojí k analogovým vstupům modulu LOGO!. Digitální výstupy modulu LOGO! budou spínat motory navijáků a spínač výstražného světla. Překročení povolené odchylky otáček obou navijáků je vyhodnocováno pomocí analogového komparátoru.

Vstupy/výstupy/funkce

I1 tlačítko pro spuštění kontroly synchronizace
AI1 analogový snímač otáček 1. navijáku (0 – 10 V)
AI2 analogový snímač otáček 2. navijáku (0 – 10 V)
Q1 stykač motoru 1. navijáku
Q2 stykač motoru 2. navijáku
Q3 kontakt pro spínač výstražného světla