Logický modul LOGO! 8

LOGO! 8 – Nová generace, nové funkce, nové možnosti

Řešené příklady (anglicky)

Míchání směsi řízené rampou

Soubor projektu

 

Zadání

Míchací zařízení je nutno rozbíhat plynule. Skokové zapnutí motoru by mohlo motor spálit kvůli zatížení. V kádi se ovšem mohou připravovat 4 různé tekuté směsi, které každá směs potřebuje 2 různé míchací režimy – startovací a provozní: 1. směs – 200/500 ot./min, 2. směs – 300/700 ot./min, 3. směs – 400/1000 ot./min, 4. směs – 500/2000 ot./min.

Řešení

Jednotka LOGO! obsahuje řízení lineární funkcí (rampa). Tento řídicí blok vysílá rovnoměrně narůstající nebo klesající analogovou hodnotu, pomocí které se dá řídit plynulý rozběh motoru. Po zapnutí se míchací zařízení plynule rozběhne do startovacích otáček a po definované době přejde automaticky do provozních otáček. Zrychlení se dá nastavit.

Vstupy/výstupy/funkce

I1 digitální vstup pro nastavení rychlostního režimu
I2 digitální vstup pro nastavení rychlostního režimu
I3 digitální vstup pro uvedení zařízení do startovacích otáček
I4 digitální vstup pro plynulé zastavení míchacího zařízení
AQ1 analogový výstup řízení rychlosti motoru