SIMATIC WinCC V11(TIA Portal)

Vizualizace a ovládání na platformě TIA Portal

Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) je prvním inženýrským nástrojem sestávajícím z jednotného vývojového prostředí pro veškeré automatizační úlohy založené na platformě Siemens. Vlastnímu vývoji systému TIA Portal předcházel mnohaletý výzkum, který studoval požadavky zákazníků po celém světě. Na základě tohoto výzkumu vzniknul produkt umožňující uživatelům vysoce efektivně projektovat a uvádět do provozu automatizační systémy. TIA Portal je navržen tak, že s ním mohou pohodlně a s velkou produktivitou pracovat jak úplní začátečníci, tak i zkušení uživatelé. Všechny potřebné nástroje jsou k dispozici v rámci celého systému, proto je i instalace a údržba software snadnější a rychlejší. V souladu s požadavky uživatele pak jednotlivé licence uvolní různé editory. Uživatel má v rámci sdíleného prostředí systému TIA Portal k dispozici veškeré standardní vlastnosti, jako např. navigaci v rámci projektu automatizačního systému, soubor knihoven, správu dat, ukládání projektu, diagnostiku a on-line funkce. Systém TIA Portal je založen na objektově orientované struktuře s centralizovanou správou dat , která automaticky brání vložení chybných údajů a zajišťuje úplnou konzistenci dat v projektu. Systém křížových odkazů umožňuje uživatelům snadno vyhledávat v celém projektu data a programové bloky, což značně zkracuje dobu potřebnou na tvorbu a odladění, popř. opravy automatizačního softwaru.

TIA Portal jako první představuje společnou platformu pro vývoj aplikací z oblasti řídicí techniky a decentralizovaných periferií i pro vizualizaci v blízkosti stroje (ovládací panely) až po rozsáhlá řešení SCADA. V dalším kroku pak následuje začlenění pohonů Sinamics.

S WinCC V11, jedním z hlavních stavebních kamenů TIA Portalu, lze realizovat všechny úlohy HMI. Projektant zde najde nástroje pro vývoj uživatelských aplikací od jednoduchých úloh HMI u stroje (panely) až po rozsáhlé SCADA aplikace v podnikových velínech. Produktové spektrum začíná u Basic panelů, které poskytují základní funkce pro menší vizualizace a pokračuje přes vysoce výkonné mobilní panely, Multi panely a nové Comfort panely až k systémům na bázi PC, s nimiž lze řešit i úlohy SCADA.

Simatic WinCC V11 úzce spolupracuje ze STEP 7 V11, čímž odpadá opakovaná realizace komunikačního rozhraní mezi řídicími jednotkami a vizualizací. Projektant vytváří pouze jednou pro celý TIA Portal komunikační topologii a komunikační proměnné, které jsou následně využívané ze všech programů. Díky tomu dochází k výraznému omezení vytváření chyb a i doba na oživení se podstatně zkracuje, protože odpadají signálové testy mezi vizualizační a řídicí úrovní. Vysoký důraz je kladen na jednoduchost a intuitivnost ovládání. Většinu operací je možné provádět metodou „přetáhni a pust“ (drag and drop). Tímto způsobem lze například přenášet data mezi jednotlivými operátorskými panely. Simatic WinCC V11 je k dispozici v různých verzích počínaje WinCC Basic pro operátorské panely řady Simatic Basic Panel a WinCC Comfort pro panely Simatic všech řad. Verze WinCC Advanced ve spojení WinCC Runtime Advanced navíc podporuje vizualizaci na úrovni strojů s použitím PC a verze WinCC Professional nadto nabízí také rozsáhlé funkční schopnosti potřebné v systémech typu SCADA.

Společně s WinCC V11 přichází na náš trh kompletně nová řada ovládacích panelů s označením Simatic HMI Comfort Panel. Tato řada je charakteristická využitím nejmodernějších technologií, které přinášejí velký nárůst ve výkonu a uživatelských funcí panelu.