Tepelné výměníky rozváděčových skříní SICUBE

Tepelené výměníky

Tepelné výměníky vzduch/vzduch (8ME7)

Pracují na principu dvou oddělených okruhů.

Tepelné výměníky vzduch /voda (8MR5)

Tyto tepelné výměníky pracují na principu výměny tepla vzduch/voda v jednom okruhu .Teplý vzduch z rozvaděče přechází přes ventilátor do výměníku a odtud je rozptýlen na chladící médium a vrací se ochlazený zpět do rozvaděče.