Scalance TAP104 pro analýzu paketů sítě Ethernet

Pomocí SCALANCE TAP104 lze realizovat detailní analýzu z obou směrů přenosů dat v sítí Ethernet a to včetně chybných nebo porušených paketů. To dělá diagnostiku sítě ještě více pohodlnou, protože komunikace v síti není ovlivněna díky použití SCALANCE TAP104. Průmyslový TAP104 navíc může zůstat v rozvaděči i v případě, že je odpojen od napájení. Bude tak připraven pro budoucí použití - po zapojení napájení!

TAP může být také použit v kombinaci s BUS ANALYZER AGENT s jeho příslušným softwarem pro velmi detailní analýzu exportovaných dat. BUS ANALYZER AGENT vyhodnocuje nejen data exportovaná díky SCALANCE TAP104, ale dokonce i svá vlastní uložená data, která byla exportovaná v minulosti.

Výhody:

  1. 2x RJ45 porty pro exportování telegramu bez ovlivnění komunikace v síti
  2. Bezproblémový provoz v sítě i bez připojení TAPu k napájení
  3. Použití pro všechny typy sítí průmyslového Ethernetu, nezávisle na protokolu nebo oblasti nasazení
  4. Certifikace pro použití také v prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 2