Sinema Server V13

Spolehlivá diagnostika sítí průmyslového Ethernetu / Profinetu

Spolehlivý monitoring, rychlá a přesná diagnostika pevných i mobilních sítí průmyslového Ethernetu / Profinetu – Sinema Server byl vytvořen pro naplnění tohoto úkolu. Při vývoji byl kladen zejména důraz na snadný provoz a vysokou přizpůsobitelnost potřebám zákazníků.

Typické příklady monitoringu se SINEMA Serverem

 1. Dokumentace sítí
 2. Zobrazení sítí
 3. Sledování poruch
 4. Diagnostika poruch
 5. Integrace diagnostiky sítě do HMI/SCADA (např. WinCC/PCS7)

Vše v jednom náhledu

Software SINEMA Server monitoruje síť pomocí funkcionality automatického prohledávání sítě, díky tomu se detekují dostupná zařízení na síti, jejich vlastnosti a to včetně topologie sítě. SINEMA Server kromě samotného monitoringu sítě rovněž umožňuje průběžné logování a archivaci. K tomu účelu slouží standardní protokoly jako je SNMP a PROFINET. Výsledek diagnostiky, např. statistika, jsou následně zobrazeny formou tabulky stejně tak jakou grafickou formou.

Řešení na míru

SINEMA Server nabízí odstupňovaný výkon podle zvoleného počtu monitorovaných zařízení, díky tomu lze vybrat cenově optimalizovanou variantu – licenci – podle velikosti sítě. Množství poskytovaných informací je možné optimalizovat podle požadavku a zkušeností jednotlivých uživatelů. Díky tomu je významně snížena složitost ovládání v porovnání s obdobnými nástroji monitoringu sítě. Pro samotný provoz SINEMA Server nejsou potřeba žádné speciální IT znalosti.

Podrobné informace

 • Intuitivní provoz
 • Automatické rozpoznání a vygenerování síťové topologie
  SINEMA Server je navržen a optimalizován pro použití v průmyslu. Klíčovými faktory pro pohodlný provoz jsou jasně strukturovaná menu a systém nápovědy.
 • Monitoring sítě a vizualizace 24 hodin denně / 7dní v týdnu
  SINEMA Server automaticky skenuje síť v pravidelných intervalech a každou změnu stavu aktivně předává operátorovi pomocí vizualizace alarmů v HMI nebo přes email.
 • Uživatelské náhledy topologie
  Využitím uživatelských náhledů topologie je možné síťové komponenty umístnit tak, jak odpovídá situaci ve výrobě. Díky tomu lze snadno určit polohu komponentu s chybovou událostí.
 • Vzdálená diagnostika pomocí webového prohlížeče
  Díky architektuře softwaru (Server) se může uživatel přihlásit vzdáleně odkudkoliv ze sítě pomocí zabezpečeného připojení.
 • Detailní diagnostika síťových komponent SCALANCE a sítí PROFINET včetně kruhové redundance a průmyslové bezdrátové sítě WLAN
  Kromě diagnostiky a sledování sítě pomocí SNMP protokolu je automaticky graficky zobrazen stav kruhové redundance. Vizualizovat, monitorovat a vytvářet automaticky topologii lze rovněž pro bezdrátové sítě IWLAN.
 • Standardní diagnostika zařízení třetích stran (SNMPV1/V3)
  SINEMA Server používá SNMP V1/V3 pro standardní diagnostiku k identifikaci a vygenerování topologie. Z tohoto důvodu mohou být rozpoznány i zařízení třetích stran s funkcionalitou SNMP, mohou být rozpoznány i zobrazeny v topologii.
 • Personalizovaná webová diagnostika
  Díky správě uživatelských účtů lze konfigurovat různé náhledy pro odlišné skupiny uživatelů. Tímto způsobem lze software přizpůsobit množství informací určených pro jednotlivé předem definované uživatele.
 • Jednoduché zprávy o stavu sítě
  Software poskytuje možnost tvorby standardních zpráv, reprezentujících stav sítě ve vybraných časových úsecích.
 • Alarmové zprávy v případě událostí
  Jestliže nastane změna v síti, software získá alarmovou zprávu, která může být vizualizovaná v topologii a může být volitelně poslána uživateli pomocí emailu.
 • Pohodlná integrace do HMI/SCADA systémů
  Celková funkce softwaru může být pohodlně integrována do HMI/SCADA systémů jednoduše pomocí propojení do okna prohlížeče, tedy bez zbytečných nároků. Software SINEMA Server navíc zahrnuje také OPC server, který může poskytnout data ze všech zařízení v SINEMA serveru pomocí OPC rozhraní.
 • Rozšířitelnost
  Přizpůsobitelnost konfiguračních limitů až na 50 000 síťových uzlů.

Nabídka vyzkoušení

V případě, že potřebujete více informací nebo máte zájem o nezávazné vyzkoušení (21-denní trial) softwaru SINEMA Server, nás prosím kontaktujte na
vladimir.sevcik@siemens.com

Videoprezentace:

Video demonstrace Sinema Server

Otevřít